CONTACT Poland - 0048 32 622 91 23

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE („RODO”) niniejszym informujemy, że U-TOUCH Sp. z o.o. („Administrator”) może przetwarzać dane osobowe swoich kontrahentów tworząc bazę danych kontrahentów. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:

„U-TOUCH POLAND” Sp. z o.o.

  1. Kroczymiech 60B

32-500 Chrzanów

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. uzasadniony interes prawny administratora, w tym także w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, jeśli jest to niezbędne dla ww. celów;

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów łączących Państwa z administratorem, ewentualnie – jeśli wyraziłeś zgodę – do chwili cofnięcia

przez Państwa zgody na przetwarzanie danych;

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięcie;

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy łączącej Państwa z Administratorem; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej Państwa

z Administratorem umowy.

Niniejsze Pismo nie zmienia warunków umów, zamówień, zwyczajów kontraktowych łączących strony i ma charakter informacyjny z datą wejścia w życie od 25.05.2018r.