Testy EMC U-Touch

Firma U-Touch jest dumna, że nasze produkty są w pełni certyfikowane i spełniają normy i wymagania Unii Europejskiej. Nasze produkty są certyfikowane w akredytowanych laboratoriach europejskich, gdzie przestrzegane są najwyższe standardy. Z naszego doświadczenia wynika, że producenci często certyfikują swoje produkty w azjatyckich laboratoriach, gdzie nie wszystkie normy są spełnione, a wyniki są niepewne.

Idziemy o krok dalej i testujemy nasze produkty pod kątem odporności na uszkodzenia mechaniczne i klimatyczne.

Oświadczamy, że nasze produkty są zgodne z wymogami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU

EN 55032:2015 / Class B

EN 55035:2017

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

EN 62368-1:2014

EN 62368-1: 2018

BS EN 62368-1:2014 + A11:2017

Ecodesign Directive (ErP) 2009/125/EC

EN 50564:2011

Restriction of hazardous Substances (RoHS) Directive 2002/95/EC, 2011/65/EU and (EU) 2016/585

IEC 63000:2018

Na życzenie nasze produkty certyfikujemy na rynek amerykański znakiem UL.

Testy wytrzymałościowe i klimatyczne:

Testy wibracji pakowania

Rozpakowywanie testów wibracyjnych podczas pracy

Wibracje losowe szerokopasmowe zgodnie z normą PN-EN 60068-2-64:2008

Test upadku pakowania

Test starzenia klimatycznego -20 ºC/ +40 ºC